กลองชุดประวัติความเป็นมา

584

กลองชุดเป็นชื่อเรียกในภาษาไทย ความหมาย คือ กลองหลายใบมารวมกัน ส่วนภาษาอังกฤษ เรียกว่า Team Drum หรือ Jass Drum


สองชื่อนี้มีความหมายเหมือนกัน คือ การบรรเลงกลองหลายใบ คำว่า แจ๊ส ( Jass ) คือ ดนตรีแจ๊ส ที่มีกลองชุดเล่นบรรเลงเพลง และก็ยังมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกว่า Dance Drumming ความหมายคือ กลองชุดที่ใช้จังหวะบรรเลงแบบเต้นรำ tode

กลองชุดถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้ ของเครื่องดนตรีทั้งหมด ในอดีตมนุษย์ใช้หนังสัตว์ขึงบนรูกลวงของท่อนไม้ และ ใช้ตีด้วยนิ้วและมือ ข้อมูลประวัติศาสตร์ระบุว่า ในอดีตคนพื้นเมืองจะตีกลองเป็นจังหวะเต้นรำระหว่างเผ่า แต่ในปัจจุบันกลองชุดจะถูกใช้ในวงดนตรี

ช่วงปี ค.ศ.1890 ถึง ค.ศ.1910 นักตีกลองเริ่มออกจากการตีกลองแบบดั้งเดิม พยายามที่จะสื่อสารถึงความรู้สึกที่เป็นอิสระของดนตรี ที่เมื่อก่อนจะเป็นแผนแบบบังคับ

ปี ค.ศ.1910 ถึง ค.ส.1920 จังหวะ แร็กไทม์ ( Ragtime ) ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะเป็นจังหวะใหม่ที่น่าตื่นเต้น จังหวะของแร็กไทม์ เป็นจังหวะเร็วชวนให้เต้นรำ เป็นที่ชื่นชอบของคนผิวดำ คนรุ่นเก่าจะปฏิเสธของใหม่ และ เรียกพวกมือกลองจังหวะแร็กไทม์ว่า ของปลอม เพรามือกลองรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะยึดเอาตัวโน้ตเพลงเป็นหลัก เพราะมือกลองหน้าใหม่จะใช้ความจำและเล่นอย่างอิสระโดยไม่คิดถึงเรื่องโน้ตเพลง ถึงจะไม่ใช้ตัวโน้ต แต่มือกลองรุ่นใหม่ๆสามารถอ่านและเข้าใจอารมณ์ของเครื่องดนตรีได้อย่างดี

 

กลองชุดมีส่วนประกอบหลักคืออะไร

1.กลองใหญ่ Bass Drum

ขนาดของกลองใบใหญ่ที่นิยมใช้เล่นกันทั่วไป คือ ขนาด 14 x 20 นิ้ว หรือ 14 x 22 นิ้ว เหมือนกันกับกลองใหญ่ในวงดุริยางค์ มีขาหยั่งติดมากับตัวกลอง กลองใหญ่จะไม่ใช้ไม้ตี แต่จะใช้ กระเดื่อง Pedal เป็นตัวสร้างจังหวะแทน

2.กลองเล็ก Snare Drum

กลองเล็กคือส่วนประกอบสำคัญของกลองชุดเลยก็ว่าได้ ขนาดของกลองเล็กที่นิยมใช้กันส่วนมากคือ 6 x 14 นิ้ว สามารถนำเอาไปใช้กับวงดนตรีทั่วไปได้ กลองเล็กคือเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดของเครื่องดนตรีที่ใช้การเคาะ กลองเล็กจะทำหน้าที่เป็นจังหวะที่ขัดกับกลองใหญ่ กลองใหญ่จะบรรเลงจังหวะ หนัก และ เบา ส่วนกลองเล็กจะเล่นจังหวะขืน หรือ ขัด

 

 

3.ฉาบ Cymbals

ส่วนประกอบอีกอย่างของกลองชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 – 30 นิ้ว ตั้งอยู่ด้านบนขวามือ และ มีอีกตัวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ขนาด 16 – 18 นิ้ว ตั้งอยู่ด้านบนซ้าย

4.ไฮแฮท Hi Hat

ไฮแฮท คือ ฉาบสองใบประกบกัน ขนาดโดยทั่วไปที่นิยมใช้ เส้นผ่าศูนย์จะอยู่ที่ 14 – 15 นิ้ว ไฮแฮทมีหน้าที่คือคอยขัดหรือหนุนกลองเล็ก เน้นให้จังหวะกระชับขึ้น

5.ทอม Tom

กลองขนาดเล็กสองใบ มือกลองส่วนใหญ่นิยมใช้ขนาด 9 x 13 และ 14 x 14 นิ้ว ระดับเสียงด้านซ้ายมือจะมีระดับเสียงที่สูงกว่าด้านขวามือ

6.ฟลอร์ทอม Floor Tom

ฟลอร์ทอม หรือ ทอมใหญ่ เวลาบรรเลงจะตั้งอยู่ด้านขวามือชิดกับกลองใหญ่ เสียงจะต่ำกว่ากลองทอม แต่เสียงจะสูงกว่ากลองใหญ่ ทำหน้าที่เหมือนกลองทอม ขนาดโดยทั่วไปคือ 16 x 16 นิ้ว