นิสัยพฤติกรรม

595

พฤติกรรมของมนุษย์ คืออาการแสดงโต้ตอบต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ต่างๆพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะมองเห็นหรือสังเกตได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบใดหรือผิดปกติ


จากเดิมอย่างไรเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์นั้นอาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากมายทั้งสิ่งเร้าทางใจ ภายในใจและภายนอกเรามาสารถสังเกตได้จากเพื่อนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้

สิ่งเร้าภายในคือสิ่งเร้าที่เกิดจากทางด้านกายภาพ เช่น ความเหนื่อย ความหิว สิ่งเร้าภายในนั้นจะส่งผลเป็นอย่างสูงกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา พอเด็กพวกนี้โตขึ้นสิ่งเร้าภายในก็จะลดลง สิ่งเร้าภายนอกจากทางสังคมก็จะมีบทบาทมากขึ้นตามมา lottovip

สิ่งเร้าภายนอกคือสิ่งแวดล้อมต่างๆทางสังคมที่ได้เห็นได้สัมผัส สิ่งเร้าที่จะทำให้ผู้คนแสดงพฤติกรรมออกมานั้นคือสิ่งที่บุคคลนั้นถูกใจพึงพอใจที่อยากจะได้ แบ่งได้สองแบบคือเสริมแรงทางบวก เช่น คำชม การถูกยอมรับ ส่วนเสริมแรงทางลบคือสิ่งเร้าที่ไม่ปรารถนานำมาใช้ในชีวิต

วิธีการเสริมแรงทางบวก

รู้จักการให้และบริจาค อาหาร น้ำ ของใช้ เครื่องมือยังชีพ

เสริมแรงทางสังคมเช่นการชมเชยผู้อื่น การยกย่อง การยอมรับ

พฤติกรรมของคนรอบข้างนั้นมักจะส่งผลต่อนิสัยและพฤติกรรมของเราเป็นอย่างมาก มันเป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะต้องเรียนรู้ให้มากกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของเรา เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปแต่อย่างใด หลายครั้งที่มันส่งผลเสียต่อเรา ส่วนพฤติกรรมต่างๆที่เราติดมาจากผู้คนรอบตัวเราจะทำให้เรารู้ว่าเราคิดยังไงกับผู้คนพวกนั้น การที่เราเลือกจะทำตามหรือลอกเลียนแบบผู้คนเหล่านั้นก็คือเราชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่เราจะลอกเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

บางคนที่มีอาการหัวเราะแปลกๆมีคำพูดแปลกๆที่เราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของพฤติกรรมที่ถูกลอกเลียนแบบกับความเป็นจริงเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่เราจะทำตามกันหรือลอกเลียนแบบกัน เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยเราไม่ควรเอาเรื่องพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา พฤติกรรมสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งเหล่านี้เลย สำหรับความคิดไหนที่ดีเราก็เห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราอยากทำอยากจะรู้มากขึ้น